شنبه 22 دی‌ماه سال 1386

علماء ودانشمندان اردبیل

1-
آیت الحق ملا ابراهیم امام جمعه: از علمای بنام اردبیل است . در سال 1207هجری قمری در ولایت اردبیل متولدشد پدرش ملا مهر علی وجدش ملا بهاء الدین از روحانیت تشیع اردبیل بوده اند.
2-
ابراهیم بن محمد اردبیلی: از دانشمندان اسلامی در مذهب شافعی بوده است بعداز حج سنه 864 در اول سال 865هجری بقاهره رفته وچندین ماه در آنجا اقامت کرده است.
3-
شیخ ابراهیم قلعه جوئی : ((قلعه جوق))از قراءاردبیل است ومرحوم شیخ ابراهیم از آنجابرخاسته است اوپس از تحصیلات مقدمات عازم نجف اشرف شد وتا آخر عمر کوتاه خود در آنجا ماند .
4-
ابن بزار اردبیلی: مؤلف کتاب معروف ((صفوه الصفا))ست که بقول دانشمندان معاصر یگانه مرجع مورخان در باب شیخ صفی الدین وپدران اوست .نام او((درویش توکلی))وپدرش ((اسماعیل بن محمد اردبیلی))است در قرن هشتم هجری می زیسته واز مریدان شیخ صدر الدین موسی فرزند وجانشین شیخ صفی الدین بوده است.
5-
ابن هلال اردبیلی: او زا دانشمندان ((ناشناخته مانده))اردبیل است زیرا از شرح حال وتاریخ حیاتش خبری نیست .
6-
ابوالحسن صدر الدین: مولف تاریخ اردبیل ودانشمندان اور ابنام ((جمال الدین ابوالحسن صدر الدین اردبیلی))معرفی کرده واز مدرسین حوزه علمیه خراسان بشمار آورده است .
7-
ابوالحسن یعقوب بن موسی اردبیلی: نام او در کتاب ((الانساب ))ت‹لیف ((ابی سعید عبدالکریم بن منصور التمیمی المسعانی)) یعقوب بن موسی اردبیلی در بغداد ساکن بوده است.
8-
ابوالفرج بن عبدالرحمن اردبیلی: در قرن ششم هجری می زیسته وحوالی سال 550در گذشته است
9-
ابوالفضل اردبیلی: (محمود بن احمد بن محمد اردبیلی معروف به ابوالفضل اردبیلی) از دانشمندان قرن ششم هجری است
10-
حاج میرزا ابوالفضل فضلی: از علمای معروف نیمه اول قرن چهاردهم هجری است در اردبیل بدنیاآمده وپس از تحصیل مقدمات به نجف اشرف رفته است پس از درخواست مردم سرانجام به اردبیل بازگشت وحوزه درسی وسیعی ترتیب داد وشاگردان زیادی تربیت کرد فضلی در سال 1341 خورشیدی بجوار رحمت شتافت.